Juridisch

Letsel? Wanneer is de sportvereniging aansprakelijk?

"Regelmatig komt de vraag naar voren wanneer een vereniging nou precies aansprakelijk is en wanneer niet. Reden genoeg om daar eens meer duidelijkheid over te geven. Uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Dit houdt in dat in beginsel een ieder de nadelige en ongunstige gevolgen van gebeurtenissen die hem treffen zelf behoort te dragen. Hierop zijn echter uitzonderingen gemaakt in de wet."

Jurisch Sport Loket gaat verder in op de vraag wie er wanneer aansprakelijk is. Lees meer op juridischsportloket.nl